Lifecoaching

Lifecoaching handler om at kunne håndtere livet – i medgang og især i modgang. Der er mange livskriser du som mand og kvinde skal igennem. Fra fødsel til vores død stilles vi overfor svære valg og dilemmaer.

Hvor coaching oprindelig kom fra sportens verden – og langsomt bevægede sig ind på erhvervslivet. Så er lifecoaching eller livscoaching en hjælp til at håndtere dine private forhold. Det kan være alt fra dine personlige eller sociale kompetencer, dit fritidsliv og parforhold, din økonomi og bolig eller din familie med kone og børn. Det er en omvæltning at blive far og mor og skulle se sit liv ud fra et helt nyt perspektiv. Den store forskel i forhold til terapi og psykolog er at i coaching er blikket rettet fremad. På den måde minder det meget om metakognitiv træning.

Hvad er de hyppigste årsager til at folk opsøger en lifecoach

  • Nye udfordringer som at få børn stifte familie
  • Livsstilsændring som at tabe sig eller træne
  • At gøre tingene på en effektiv måde
  • At sætte skub i karrierenb
  • En personlig udvkling eller rejse
  • Opstart eller videreudvikling eller afslutning på en virksomhed

Det positive fokus i lifecoaching

I lifecoaching er det den systemiske tænkning der er i spil. Fokus er lagt på at få system i dine tanker og følelser. Det gælder om at fortælle en positiv historie om sig selv. Mange taler om “ja-hatten”. Men den narrative fortælling er meget mere. Det er at tage fat ved sine rødder og se sig selv i et positivt livssyn.

Dermed at grunden lagt til at bryde vaner og gamle tankemønstre. Hvis du gerne vil vide mere om det kan du se dette meget inspirerende klip fra en mand, der altid har fået at vide at det ikke ville lykkes. husk at se det færdigt og følg disse linjer i dit privat og arbejdsliv. Så er du allerede langt.

Hvornår skal du søge en lifecoach

Der er ikke nogen facitliste – og det er heller ikke sikkert at det er en lifecoach du skal have. Det handler meget om hvem du er – og hvor du er i dit liv. Har du behov for at se tilbage og bearbejde, så er det måske psykoterapi. Er du ung og har brug for retning og også svar – så kan en mentor være løsningen. Se dig omkring på siden og bliv inspireret. Find din hjælp til selvhjælp.