Kompetenceudvikling

Et af de områder der er særdeles efterspurgt indenfor coaching er naturligvis kompetenceudvikling. Det er i den private sektor, hvor alle marginaler skal udnyttes. Det vil sige at medarbejderens viden, kunnen og den kontekst de indgår i.

Kompetenceudvikling handler altså om at kunne øge sine evner inden for sit arbejde. Det kan være i forbindelse med nye opgaver når der er jobrotation eller det kan være en specialisering indenfor samme område. Her findes der kompetenceudviklingscentre som dette, der hjælper med at facilitere processen. Her er det indenfor staten – men der er masser af private virksomheder.

Udvikling er guld

Der er ingen tvivl om at alt er i bevægelse – og udviklingen går hurtigere end nogensinde før. Derfor skal medarbejdere – og ledere – konstant se sig over skulderen. Men finten er ikke at kigge tilbage – men frem. Eller ikke bare frem med indad. For udvikling er indre proces. Her kan du arbejde separat med din kunnen. Du kan udvikle nye færdigheder der kan supplere det du har. Du kan også udvikle de værktøjer du har. Det kan med andre ord være en yderligere specialisering eller en ny måde at bruge det værktøj/den kunnen du har.

Viden i bevægelse

Som tidligere beskrevet så går udviklingen stærk og ny viden er sjældent ny viden længe. Nogle gang er det et spørgsmål om uger eller måneder før der er helt ny viden, der tvinger medarbejdere forskere eller atleter at nytænke deres praksis. Ny viden er som oftest der hvor udviklingen kan tage kvantespring. Som da Einstein formulerede relativitetsteorien og skabte basis for GPS og satelitter. Her krævede der en omvæltning af en hel industri.

Konteksten er essentiel

Men det er ikke kun viden og færdigheder der er i spil når udvikling skal i gang. Spørgsmål om kompetence udvikling kan også dreje sig om omgivelserne. Det kan være ny verdensorden, som efter 2. Verdens krig eller industrialiseringen. Det er også ekstremt aktuelt med coronavirus. For Covid19 som det også kaldes – vil skubbe verden i en ny retning. Dette kalder på omstillingsparathed hos medarbejderne. Det kalder på kompetence udvikling. Alle tre punkter er overordnede parametre for en coach, sparringspartner, kompetenceudvikler og/eller lederen.