Ledercoaching

Hvis du tror at din udvikling stopper når du bliver leder, så tager du fejl. Det er her det hele begynder for alvor. For du havner i krydsfeltet mellem udvikling af dig selv og dine medarbejdere i en konstant skiftende verden og virksomhed.

Når det kommer til ledercoaching, så handler det om at udvikle lederen og ikke mindst lederens egne kompetencer både i forhold til sig selv som leder. Men samtidig skal det også skabe et rum for lederen til at coache sine medarbejdere. 

Fokus for ledelsescoaching

Her er fokusområdet lederens præstation, motivation og udvikling set i relation til omgivelserne og ikke mindst organisationens visioner og mål. Det handler med andre ord om at kunne sætte fokus på sit lederskab, at kunne aktivere sit potentiale og evne at afdække sine personlige vækstområder. I samme moment skal du fokusere på, at du når både de mål der er sat for virksomheden og dig selv. Det giver et grundlag for kompetent ledelse. En leder der forstår nødvendigheden af at skabe resultater med og gennem andre. AT nå sine mål uden at tage æren men kunne sætte sig selv i baggrunden og sine medarbejdere forrest. Det kræver både en menneskelig indsigt, empati og naturligvis stor forretningsforståelse.

Ledercoaching skal bruges til at:

  • Håndtere stress hos sig selv og hos sine medarbejdere
  • Udvikle egne færdigheder og sin evne til at øve indflydelse på tværs af organisationen
  • Kunne udvikle en ny karriereplan løbende – og justere den efter forholdene
  • Afklare og implementere af nye strategier
  • Sikre en work/life balance hos sig selv og sine medarbejdere
  • Udvikle og gennemføre større og mindre projekter
  • Styre talentudviklingen
  • Løbende prioritere