Hvad er NLP

Man kommer ikke uden om NLP når man taler om coaching. Det er en model af psyken hos mennesket. Det står for Neuro Lingvistisk Psykologi. Men de fleste bruger termen Neuro Lingvistisk Programmering. Det har en masse værktøjer, som dels er øvelser og dels er teknikker – som bygger på denne model. Det bruges til en personlig udvikling. Det er som al anden coaching – og skal skabe en positiv forandring. Den har været særdeles populær som en mental træning for de bedste elitesportsfolk. Men også erhvervsledere og ansatte i høje stillinger, som kræver meget af sig selv har brugt metoden.

Teknikken blev allerede udviklet i starten af 1970erne. Her var Richard Bandler og John Grinder inspireret af tre terapeuter Virginia Satir, Fritz Pearls og Milton H. Erickson.

Det var sprogprofessor John Grinder som begyndte sammen med psykoterapeuten og datalogen Richard Bandler, at studere personer der ydede på et meget højt niveau.

NLP historie og baggrund

De satte sig for at finde ud af og ikke mindst udnytte de menneskelige evner og finde ud af hvordan de fik deres ressourcer i spil. Derfor valgte de derfor tre meget dygtige terapeuter: Det var familieterapeuten Virginia Satir og gestaltterapeuten Fritz Perls, samt hypnoterapeut Milton Erikson.

De blev igennem en periode interviewe og observeret. Ved den efterfølgende analyse fandt de ud af. At selvom de havde vidt forskellig baggrund, personlighed, køn og værdier så var der nogle helt klare fælles mønstre. Det var mønstre, der dannede basis for den fremragende og ubevidste kompetence, som terapeuterne havde benyttet sig af i deres kommunikation med andre menesker. Det blev så til den model der blev kaldt Neuro Lingvistisk Programmering – eller bare NLP.

NLP tankegang

Det bygger på en tankegang om at vi kan lære af personer med succes. Vi skal se på de indre processer og her blev Grinder og Bandler inspireret af antropologen Gregory Batesons meget systemiske tankegang. Dette kan man tydeligt se i NLP. Her kan man kunne måle i form af en bedre kommunikation, en ændring af uhensigtsmæssig vanemønster og ikke mindst større indflydelse på hvordan dit eget liv kan forme sig. Det er på alle måder som i enhver coaching. Mål og proces hånd i hånd med ansvar for egen udvikling.