I coaching handler det meget om at bevidstgøre. Gennem spørgsmål der kredser om mål, proces og vejen dertil er det tanken at du som coach og den der bliver coachet konstant bliver bevidste om hvor i er...