|
 
Coachingkursus.dk

ARTIKLER

COACHING LEKSIKON

KONTAKT

Hvad er coachingkursus.dk?

Cochingkursus.dk er en coaching side, der giver et kort kursus i hvad coaching er.

Hvad er coaching?

Coaching er målrettet og løsningsorienteret. Kort fortalt er coaching en proces, der hjælper dig eller din virksomhed til at definere og nå dine – eller virksomhedens – mål hurtigere og bedre end ellers. At finde og udnytte det fulde potentiale.

Coaching er et begreb i udvikling. I nyere tid har coaching sit udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet.

Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching også i erhvervslivet et fokus på at identificere mål og skabe resultater.

Fra ovenstående klassiske definition af coaching har coaching udviklet sig i forskellige retninger, som overordnet kan beskrives ud fra 3 indgangsvinkler:

1. Coaching er alt det en leder/konsulent/coach gør for at frigøre potentialet i andre mennesker.

2. Coaching er en specifik metode/teknik til at frigøre potentialet i andre mennesker.

3. Coaching er en holdning og en række værdier, som ligger bag alt det, en leder gør i lederrollen og det er et generelt værdisæt bag ved god ledelse.

Coach er en ikke-beskyttet titel, som benyttes i mange brancher i dag, og som derfor ikke har en klar og entydig definition.

Ved coaching indgår fokuspersonen i en uformel kontrakt med coachen, om hjælp til at nå et eller flere specifikke mål. Coachen stiller personen de spørgsmål, der får ham/hende til at tænke et skridt videre. Personen udfordres på din vanetænkning og hjælpes til at se de negative mønstre, der forhindre i at nå ønskede mål. Mange coaches har ikke den nødvendige psykologisk uddannelse og baggrund, så ofte er det nødvendigt parallelt eller efterfølgende at konsultere en psykolog, psykoanalytiker eller terapeut.  Hvor en pskoterapeut også er på fortid/historie, der ikke støttes til emotionel bevidstgørelse og forståelse, så kigger en coach kun på fremtiden, hvilke mål skal nåes.

 


Psykoterapi

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en (eller flere) psykoterapeut(er) ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en (eller flere) patient(er)s psykiske problemer. Har nok uformelt været anvendt op gennem historien, men blev først formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede ved Sigmund Freud og C.G.Jung i form af psykoanalysen. Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer som psykologisk rådgivning, psykoedukation, coaching og lignende. Med psykoterapi forstår man dog oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen.

I modstand til coaching, så går psykoterapi meget tilbage i tiden, for at se hvilke ting fra fortiden, der får os til at gøre ting i nu tiden.

Indhold på siden:
Personlig udvikling - Coaching - NLP - Coach - Psykoterapi - lifecoching - coaches


Du er her: - Alt om coaching

Det_ubevidste - Kompetenceudvikling - Mentor - Personlig_udvikling - Psykoterapeut - Psykoterapi - Teambuilding - Uddannelse - Coachingkursus -