|
 
Coachingkursus.dk

ARTIKLER

COACHING LEKSIKON

KONTAKT

Hvad er coachingkursus.dk?

Cochingkursus.dk er en coaching side, der giver et kort kursus i hvad coaching er.

Hvad er coaching?

Coaching er målrettet og løsningsorienteret. Kort fortalt er coaching en proces, der hjælper dig eller din virksomhed til at definere og nå dine – eller virksomhedens – mål hurtigere og bedre end ellers. At finde og udnytte det fulde potentiale.

Coaching er et begreb i udvikling. I nyere tid har coaching sit udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet.

Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching også i erhvervslivet et fokus på at identificere mål og skabe resultater.

Fra ovenstående klassiske definition af coaching har coaching udviklet sig i forskellige retninger, som overordnet kan beskrives ud fra 3 indgangsvinkler:

1. Coaching er alt det en leder/konsulent/coach gør for at frigøre potentialet i andre mennesker.

2. Coaching er en specifik metode/teknik til at frigøre potentialet i andre mennesker.

3. Coaching er en holdning og en række værdier, som ligger bag alt det, en leder gør i lederrollen og det er et generelt værdisæt bag ved god ledelse.

Coach er en ikke-beskyttet titel, som benyttes i mange brancher i dag, og som derfor ikke har en klar og entydig definition.

Ved coaching indgår fokuspersonen i en uformel kontrakt med coachen, om hjælp til at nå et eller flere specifikke mål. Coachen stiller personen de spørgsmål, der får ham/hende til at tænke et skridt videre. Personen udfordres på din vanetænkning og hjælpes til at se de negative mønstre, der forhindre i at nå ønskede mål. Mange coaches har ikke den nødvendige psykologisk uddannelse og baggrund, så ofte er det nødvendigt parallelt eller efterfølgende at konsultere en psykolog, psykoanalytiker eller terapeut.  Hvor en pskoterapeut også er på fortid/historie, der ikke støttes til emotionel bevidstgørelse og forståelse, så kigger en coach kun på fremtiden, hvilke mål skal nåes.

 


Mentor

En mentor en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees udvikling. Begrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge bl.a. til udvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, i foreninger til at støtte medlemmernes udvikling samt i samfundsmæssige sammenhænge som f.eks. i forbindelse med integrationsprojekter, støtte til unge kriminelle, til iværksættere m.m.Indhold på siden:
Personlig udvikling - Coaching - NLP - Coach - Psykoterapi - lifecoching - coaches


Du er her: - Alt om coaching

Det_ubevidste - Kompetenceudvikling - Mentor - Personlig_udvikling - Psykoterapeut - Psykoterapi - Teambuilding - Uddannelse - Coachingkursus -